Gmina Ceków-Kolonia
Powróć do: Polska Cyfrowa

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Flaga Polski, Unii Europejskiej, znak Fundusze Unijne Polska Cyfrowa

Dnia 31.03.2022 r. Gmina Ceków-Kolonia zawarła umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13A.  na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach projektu zostaną dla 33 dzieci z terenu gminy zakupione laptopy, komputery PC lub tablety (w zależnosci od zaznaczonego wyboru przy składaniu wniosku).

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Kwota dofinansowania wynosi  92 700 zł. - 100% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej