Gmina Ceków-Kolonia
Powróć do: Odpady komunalne

Wysokość opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/310/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/302/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty 
opłata za odpady komunalne wynosi 24 zł miesięcznie od mieszkańca .