Gmina Ceków-Kolonia

„Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii – filii w Kamieniu/zadanie remontowe”.

herbik 

6 października 2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Ceków-Kolonia została zawarta umowa w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie remontowe w ramach Programu „Kulisy kultury” w formie dotacji celowej w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii – filii w Kamieniu/zadanie remontowe”.

W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń filii biblioteki w zakresie: robót rozbiórkowych, robót odtworzeniowych – robót posadzkowych, stolarki drzwiowej (pom. WC), okładzin ścian pomieszczeń wc i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego w pom. kuchennym, malowanie; robót instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Zadanie przewiduje również zakup wyposażenia: monitor interaktywny wraz z okablowaniem, elementami montażowymi i montażem, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów wideo i funkcją do live streamingu oraz statywem, ledowa mata oświetleniowa.