Gmina Ceków-Kolonia

„Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii – filii w Kamieniu/zadanie remontowe”. ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

logo_maciej 

 27 października 2023r. Gmina Ceków-Kolonia na podstawie protokołu końcowego odbioru robót oraz zakupu i dostawy zakupionego wyposażenia zakończyła realizację zadania pn: „Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii – filii w Kamieniu/zadanie remontowe”.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy Nr 29/DK/KK/2023 z dnia 6 października 2023r. w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie remontowe w ramach Programu „Kulisy kultury” w formie dotacji celowej w wysokości 120 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń filii biblioteki w zakresie: robót rozbiórkowych, robót odtworzeniowych – robót posadzkowych, stolarki drzwiowej (pom. WC), okładzin ścian pomieszczeń wc i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego w pom. kuchennym, malowanie; robót instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. W ramach działań zadania dla filii biblioteki zakupiono również wyposażenie: monitor interaktywny wraz z okablowaniem, elementami montażowymi i montażem, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów wideo i funkcją do live streamingu oraz statywem, ledowa mata oświetleniowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 184 008,00 zł.

  IMG_2354 IMG_2355 IMG_2363