Gmina Ceków-Kolonia

Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków "Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej" w Liskowie

Zestawienie znaków i herbówProjekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Województwo Wielkopolskie dnia 02.10.2023 r. zawarło umowę o przyznanie pomocy nr 02685-6935-UM1514316/23 ze Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej dla realizacji operacji pn.: „Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków "Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej" w Liskowie”.  

Cel projektu: Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków "Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej" w Liskowie w celu dostosowania obiektów do prowadzonej w nich działalności kulturowej.

Wysokość przyznanej pomocy: 54 400,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych projektu) 

Zakres operacji: 

Izba Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej -  prace modernizacyjne : zabudowa z płyty wiórowej (29,82 m2) oraz położenie gładzi gipsowych i malowanie pow. 6,66 m2. Do zabudowy z płyt zostaną na trwale zamontowane półki oraz biblioteczka oszklona. Do tego planowane jest wykonanie i montaż 2 witryn oszklonych poziomych i 6 witryn oszklonych pionowych. 

Regionalna Izba Pamięci Gminy Lisków "Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” - prace modernizacyjne - zabudowa z płyty wiórowej o powierzchni 7,7 m2, malowanie 54,32 m2 ścian i 24,40 m2 sufitu. Na płycie zostaną zamontowane biblioteczka oszklona i szafa zamykana. Planuje się wykonanie wraz z montażem 4 szt. witryn oszklonych poziomych, 6 szt. witryn oszklonych pionowych.