Gmina Ceków-Kolonia

Budowa placu zabaw w Przespolewie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia

prow_kamyczek_(1) 

W dniu 12 maja 2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem „Kamyczek” z siedzibą Kamień 100, 62-834 Ceków zawarta została umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Budowa placu zabaw  w Przespolewie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia”.

W ramach operacji zostanie wybudowany plac zabaw w Przespolewie Pańskim na działce o nr ewidencyjnym 580/4 w zakresie: wykonanie prac pomiarowych, korytowanie placu zabaw, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, zabudowę obrzeży chodnikowych, montaż urządzeń zabawowych – zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, sprężynowca – motora oraz dodatkowych elementów wyposażenia: stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry w szachy oraz tablicy regulaminowej, wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek (bezpiecznej nawierzchni piaskowej); plenerowy wielofunkcyjny zestaw treningowy OCR w Kamieniu na działce o nr ewidencyjnym 352/4 w zakresie: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, zabudowę obrzeży chodnikowych, montaż zestawu treningowego – wielofunkcyjnej klatki zawierającej zespół zawieszonych i zamocowanych przyrządów przeznaczonych do ćwiczeń sprawnościowych z obciążeniem własnego ciała ćwiczącego oraz tablicy informacyjnej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej.

Koszty całkowite operacji wynoszą 145 016,00 zł, w tym pomoc finansowa w kwocie 103 800 zł.