Gmina Ceków-Kolonia

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków - Kolonia - zakończenie inwestycji

 
 fdgdfg 
 

W dniu 29 września 2023r. dokonano odbioru końcowego dotyczącego  budowy i przebudowę dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia tj.

1.    Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa  nr 674923P - działka nr 107/1 

2.    Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Kościelny nr 674931P - działki nr 237, 1/1 i 1/2 

3.    Przebudowa drogi w miejscowości Kamień nr 674917P - działka nr 128 

4.    Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Pański nr 674930P - działki nr 594 i 578 obręb Przespolew Pański i dz. nr 1/2  obręb Przespolew Kościelny 

5.    Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień - działki nr 231 i 230  

6.    Przebudowa drogi w miejscowości Szadek ,nr 674908P - działki nr 65, 58, 114/1 i 114/2 

7.    Przebudowa drogi w miejscowości Kosmów, nr  - działka nr 29 

8.    Przebudowa drogi w miejscowości Ceków- Kolonia nr 674931P - działki nr 318 i 347 

9.    Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Morawin nr 674911P nr     dz. nr 348, 350/6, 351/7, 351/10, 351/12, 351/8, 351/14, 353/1, 354/9, 354/11, 354/13, 354/15, 354/17, 355/3, 355/5, 356/12, 356/14, 356/16, 356/18, 356/20, 357/4, 357/6, 357/8, 338/25, 338/23, 338/21, 338/19, 337/24, 337/22, 337/20, 352/3, 347/8 358/3 , 339/2, 341, 347/2, 347/3, 344 i 340  

10.   Przebudowa drogi w miejscowości Morawin dz. nr 358/3, 348 i 357/8.

11. Przebudowa drogi w miejscowości Prażuchy Stare dz. nr 62

Łączna wartość inwestycji wynosi 5 240 889,15 zł w tym dofinansowani 4 978 844,69 zł