Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Romana, Izabela, Damian
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

XXX JUBILEUSZOWE BIEGI ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2021”

Ocena 0/5
Zdjęcie do XXX JUBILEUSZOWE BIEGI ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2021”

Ceków-Kolonia, dn. 22.03. 2021 r.

KOMUNIKAT BIEGÓW ULICZNYCH
"WIOSNA CEKOWSKA"
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU BIEGÓW


    Informujemy, że w związku z obecnymi przepisami SARS-CoV-2 i niemożnością przeprowadzenia biegów w dniu 24 kwietnia 2021r. (brak decyzji administracyjnej), organizatorzy ustalają nowy termin biegów tj. 26 czerwca 2021 r.  
           W związku z powyższym następują zmiany w zapisach regulaminu:
-  pkt. IV. Termin i miejsce
1. Biegi odbędą się w dniu 26 czerwca 2021 r. (sobota) w Cekowie-Kolonii, powiat kaliski
-  pkt. VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 22 czerwca 2021 r. , za pośrednictwem formularza   
   dostępnego  na  stronie  https://time-sport.pl/zawody
-  pkt. VII. Wpisowe
1. Opłata startowa - wpisowe
-  w wysokości  40 zł do 22 czerwca 2021 r.
-  w wysokości  50 zł w dniu biegu
Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

Aktualny Regulamin
Do zobaczenia na trasie biegów w dniu 26 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Mariusz Chojnacki

 

XXX  JUBILEUSZOWE  BIEGI  ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2021”

REGULAMIN

BIEG  GŁÓWNY  im. ADAMA MARIANA WALCZAKA – 5 km 

KLASYFIKACJA : GENERALNA

KLASYFIKACJA : WIEKOWA

KLASYFIKACJA :  GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
 2. Promocja Gminy Ceków-Kolonia w kraju i poza granicami.
 3. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

II. ORGANIZATOR BIEGÓW

 1. Gmina Ceków-Kolonia.

III. WSPÓŁORGANIZATOR BIEGÓW

 1. Powiat Kaliski.
 2. Klub Biegacza „BASTER TEAM” Kalisz

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbędą się w dniu 24 kwietnia 2021 r. (sobota) w Cekowie–Kolonii, powiat kaliski.
 2. Start i meta  przy Publicznym Przedszkolu w Cekowie-Kolonii.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
 2. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów) – załącznik.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału

w biegach lub do podpisania oświadczenia  udziału w biegach na własną odpowiedzialność.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 16 kwietnia 2021 r. , za pośrednictwem formularza

dostępnego  na  stronie  https://time-sport.pl/zawody

UWAGA : Obowiązuje limit 250 zawodników.  W treści podajemy imię, nazwisko, datę urodzenia,

miejscowość lub nazwę klubu. Organizator nie przewiduje przepisywania pakietów startowych.

 1. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do godz. 11.00 w biurze biegów

(tylko w  sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących ).

 1. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda  dotyczy również wykorzystania danych teleadresowych do  ewentualnej korespondencji z zawodnikiem i  wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach oraz  innych sprawach dotyczących biegów.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( „RODO”)  Administratorem danych osobowych jest Organizator Biegu.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

VII. WPISOWE

1 . Opłata startowa – wpisowe

–    w wysokości  40 zł do 16 kwietnia 2021 r.

–    w wysokości  50  zł w dniu biegu

 1. Wnoszenie opłaty startowej w systemie https://time-sport.pl/zawody bezpośrednio po rejestracji.
 2. 3. Opłata za udział nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z biegów.

Zwrot opłat startowych będzie dokonany w przypadku odwołania biegów przez organizatora ( zwrot pomniejszony o prowizję Firmy przyjmującej zapisy).

 1. W ramach opłaty zawodnik otrzyma pakiet: czapka z nadrukiem,  numer startowy, pamiątkowy medal.

Bezpośrednio po Biegach grill podczas Pikniku Biegowego.

 1. Numery startowe wydawane będą  po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty w dniu

biegu.

 VIII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna
 2. Klasyfikacja wiekowa

K, M  – 16  – ( 16 – 29 lat ) – 2005 – 1992

K, M  – 30  – ( 30 – 39 lat ) – 1991 – 1982

K, M  – 40  – ( 40 – 49 lat ) – 1981 – 1972

K, M  – 50  – ( 50 – 59 lat )  – 1971 – 1962

K, M  – 60  – ( 60 – 69 lat ) – 1961- 1952

K, M  – 70  – (70 lat i powyżej) – 1951 i starsi

 1. Klasyfikacja GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ ( Organizator : Starostwo Powiatowe w Kaliszu)

Regulamin – https://www.powiat.kalisz.pl/p,246,grand-prix-ziemi-kaliskiej

IX. NAGRODY

 1. W klasyfikacji generalnej

Kobiety i mężczyźni 

I miejsce – 1000 zł + puchar

II miejsce – 600 zł + puchar

III miejsce – 400 zł + puchar

IV miejsce – nagroda rzeczowa

V miejsce – nagroda rzeczowa

VI miejsce – nagroda rzeczowa

 1. W kategoriach wiekowych  od I do III miejsca – dyplomy,  nagrody
 2. Klasyfikacja GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ – w/g Regulaminu Grand Prix
 3. Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Nagrody w kategoriach Open i nagrody w kategoriach wiekowych dublują się.

X. POMIAR CZASU

Uczestnicy, którzy ukończą bieg zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu  wykonanego  przez zewnętrzną firmę Time-Sport.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i zostaną przeprowadzone  zgodnie

z przepisami.

 1. Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym.
 2. Zawodnicy nie posiadający na mecie zgłoszenia startowego nie będą klasyfikowani.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 4. 6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
 5. Impreza biegowa ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpieczenia

biegaczy od NNW ( zawodnicy mogą ubezpieczyć się na własny koszt).

 1. 8. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza

i organizator.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna

interpretacja  regulaminu należy do organizatora.

 1. Trasa atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

XII. ZASADY ORGANIZACJI BIEGÓW W DOBIE  COVID-19.

W związku z nadzwyczajnym stanem epidemiologicznym w kraju, w dniu zawodów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące SARS-CoV-2. Na 5 dni przed  zawodami organizator ,  w formie komunikatu poinformuje uczestników biegów o ewentualnych ograniczeniach i przepisach obowiązujących podczas Biegów.

XIII. PROGRAM  XXX  JUBILEUSZOWYCH  BIEGÓW  ULICZNYCH  „WIOSNA CEKOWSKA  2021”

9.00 – Otwarcie biura zawodów

11.00 – Oficjalne otwarcie biegów

12.00 – Start Biegu Głównego – 5 km

12.50 – Podanie wyników oraz ceremonia dekoracji  Biegu Głównego

13.30 – Oficjalne zakończenie biegów

13.30 – 17.00 – Piknik Biegowy ( spotkanie biegaczy, organizatorów) – grill, prezentacja wydawnictwa jubileuszowego itp.

XIV. ADRES   BIURA  ORGANIZATORA

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków,  tel. (62) 76 31 016, tel.  (62) 76 31 002,

e-mail: kultura@cekow.pl ,  www.cekow.pl

Bezpośredni link do zapisu na bieg: https://time-sport.pl/bieg/5774

powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.