Gmina Ceków-Kolonia

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko

                   

 

Gmina Ceków-Kolonia zakończyła realizację projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko”. Całkowita wartość projektu wyniosła 89 428,00 zł, w tym: 40 000,00 zł dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 45 958,00  zł środki własne gminy i 3 470,00 zł wkład własny mieszkańców. W wyniku realizacji zadania zagospodarowano teren z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – plac zabaw, strefę siłowni plenerowej, strefę workout i palenisko na ognisko (wykonane przez mieszkańców) w zakresie:

- przygotowanie terenu, roboty ziemne i nawierzchnie: wyrównanie terenu, mechaniczne wykonanie koryta, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy, nawierzchnia żwirowo-piaskowa, montaż obrzeży betonowych;

- wyposażenie terenu rekreacyjnego – placu zabaw, strefy workout, siłowni plenerowej: dostawa
i montaż huśtawki wagowej, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego, sprężynowca typu konik, sprężynowca typu skuter, urządzeń typu workout, urządzeń strefy siłowni plenerowej;

- wyposażenie pozostałe: dostawa i montaż ławek bez oparcia, tablicy regulaminowej, dostawa koszy na śmieci.

W ramach wkładu własnego mieszkańcy sołectwa wykonali następujące prace: wycinkę krzaków na terenie działki, siew trawy przy uprawie ręcznej z wałowaniem. Mieszkańcy wybudowali również zaplanowane palenisko na ognisko w zakresie wykonania ławy betonowej oraz montażu palisady
w formie okręgu. W ramach pracy sprzętu zrekultywowano część terenu ciągnikiem z kultywatorem. W ramach wkładu rzeczowego mieszkańcy zakupili palisadę betonową oraz cement dla wykonania paleniska oraz nasiona trawy dla wykonania trawników.

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

 

 

 

 


Pliki do pobrania:

Zdjęcie nr 4
Format: jpg, 4.98 MB
Zdjęcie nr 3
Format: jpg, 6.86 MB
Zdjęcie nr 2
Format: jpg, 6.82 MB
Zdjęcie nr 1
Format: jpg, 5.03 MB