Gmina Ceków-Kolonia
Powróć do: strona główna

Rządowy Fundusz Polski Ład

 barwy_rzeczpospolitej 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii

https://cekow.pl/177-rozbudowa-i-przebudowa-oczyszczalni-sciekow-w-cekowie-kolonii.html

https://cekow.pl/rozbudowa-i-przebudowa-oczyszczalni-sciekow-w-cekowie-kolonii-zakonczenie-inwestycji.html

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków - Kolonia

https://cekow.pl/budowa-i-przebudowa-drog-na-terenie-gminy-cekow-kolonia.html

https://cekow.pl/budowa-i-przebudowa-drog-na-terenie-gminy-cekow-kolonia-zakonczenie-inwestycji.html

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia

https://cekow.pl/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-dla-obiektow-uzytecznosci-publicznej-oraz-obiektow-infrastruktury-technicznej-na-terenie-gminy-cekow-kolonia.html

https://cekow.pl/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-dla-obiektow-uzytecznosci-publicznej-oraz-obiektow-infrastruktury-technicznej-na-terenie-gminy-cekow-kolonia-zakonczenie-inwestycji.html

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień

https://cekow.pl/budowa-stacji-uzdatniania-wody-w-miejscowosci-kamien.html

Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin - Kamień

https://cekow.pl/budowa-lacznika-sieci-wodociagowej-morawin-kamien.html

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień

https://cekow.pl/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-sieci-wodociagowej-oraz-rurociagu-wody-surowej-w-miejscowosci-kamien.html

polski_ład