Kultura

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

W dniu św Floriana pragniemy przekazać wszystkim Druhnom i Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Życzymy aby ten piękny dzień był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów zarówno osobistych jak i zawodowych. To dzięki Wam mieszkańcy naszych małych ojczyzn mogą spać spokojnie, bo jesteście przykładem jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Wójt Gminy                                                       Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Chojnacki                                                               Józef Majewski