Komunikaty

Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od 1 kwietnia 2019 roku ulega zmiana wysokości stawki za opłaty komunalne na:

 

12,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Przypominamy, że nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2019 r.

Opłaty należy wpłacać na indywidualne numery kont, które zostaną do Państwa rozesłane pocztą.