Bez kategorii

Zarządzenie w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2019 dla organizacji pozarządowych – nieodpłatne przekazanie żywności.

 Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2019 w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2019 dla organizacji pozarządowych Nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia wraz z dowiezieniem jej na miejsce rozładunku (Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków)”.