Bez kategorii

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY Ceków-Kolonia z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Organizacja cyklu 4 aktywnych treningów dla dzieci w miejscowościach Kamień, Morawin, Kuźnica, Ceków-Kolonia zakończonych organizacją biegu z przeszkodami dla dzieci w miejscowości Kamień” i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR  63/2019

WÓJTA GMINY Ceków-Kolonia

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku  publicznego  pod  nazwą  „Organizacja cyklu 4 aktywnych treningów dla dzieci w miejscowościach Kamień, Morawin, Kuźnica, Ceków-Kolonia zakończonych organizacją biegu z przeszkodami dla dzieci w miejscowości Kamień” i  zatwierdzenia  regulaminu  pracy  komisji  konkursowej.