Sport

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY Ceków-Kolonia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.

Link do zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY Ceków-Kolonia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.