Fundusze UnijneInwestycje

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia” – PROW 2014-2020

Dnia 28 czerwca zakończono realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia”. Zadanie zrealizowano w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanej pomocy zgodnie z zawartą umową wynosi 3 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach zadania wyniosła 562 110,00 zł.

Zdjęcia Morawin:

Zdjęcia Nowa Plewnia: