Inwestycje

Z wędką w Kamieniu

Gmina Ceków-Kolonia zakończyła realizację projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień”. Całkowita wartość projektu wyniosła 27 145,77 zł, w tym: 15 050,00 zł dotacji, 8 245,77 zł środki własne gminy i 3 850,00 zł wkład własny mieszkańców. W wyniku realizacji zadania wykonano strefę z elementami małej architektury (nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża betonowe) w zakresie: roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryt, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, nawierzchnia z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm w ilości 47,6 m2, obrzeża na ławach betonowych w ilości 47,7 m, wyposażono teren rekreacyjny w zadaszone ławostoły z bali – szt. 2, grill betonowy – szt. 1, ławki z bali bez oparcia – szt. 3, kosz na śmieci – szt. 2 oraz ogrodzenie typu pastwiskowego w ilości 15 m. W ramach wkładu własnego mieszkańcy sołectwa wykonali trawniki siewem przy uprawie ręcznej z wałowaniem i podlewaniem, dokonali nasadzeń tui, zakupili iglaki w ilości 50 szt oraz nasiona trawy w ilości 10 kg.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”