KomunikatySport

XXVI Biegi Uliczne „Wiosna Cekowska 2016” – regulamin

Regulamin
 XXVI Biegów Ulicznych „Wiosna Cekowska 2016”

BIEG GŁÓWNY  im.  ADAMA MARIANA WALCZAKA –  5 km
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY – PUCHAR POWIATU KALISKIEGO

I. Cel

1.  Popularyzacja i upowszechnianie  biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
2.  Promocja  Gminy Ceków-Kolonia  w kraju i poza granicami.
3.  Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

II. Organizator Biegów

1.  Gmina Ceków-Kolonia.
2.  Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

III. Współorganizator Biegów

1.  Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
2.  Klub Sportowy Kamień w Kamieniu

IV. Termin i miejsce

1. Biegi odbędą się w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) w Cekowie–Kolonii, powiat kaliski
2. Start i meta  przy Publicznym Przedszkolu w Cekowie-Kolonii.
3. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

V. Program biegów

9. 30 – Odprawa przedbiegowa
10.00 – Oficjalne otwarcie biegów ( powitanie, odegranie Hymnu
Państwowego, odczytanie apelu olimpijskiego)
10.20 – Rozpoczęcie konkurencji biegowych dzieci i młodzieży
12.25 -START BIEGU GŁÓWNEGO
13.10 – Podanie wyników oraz ceremonia dekoracji  biegu dla dzieci i młodzieży
13.30 – Ceremonia dekoracji biegu głównego
13.40 – Oficjalne zakończenie biegów
14.30 –  Podsumowanie biegów

VI. Adres biura – organizatora

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii
Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków
tel. (62) 76 31 016, tel. , (62) 76 31 002, (+48) 602 833 324,  fax. 62 76 31 151
e-mail: kultura.cekow@poczta.pl ,  www.cekow.pl

BIEG GŁÓWNY  im.  ADAMA MARIANA WALCZAKA –  5 km

I.  Warunki uczestnictwa

1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które  ukończyły 17 rok życia.
2. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów).
4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału
w biegach lub do podpisania oświadczenia  udziału w biegach na własną odpowiedzialność.

II. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 21 kwietnia 2016 r. , za pośrednictwem formularza dostępnego
na stronie internetowej http://www.online.datasport.pl/zapisy/. Obowiązuje limit 200 zawodników
W treści podajemy imię, nazwisko,datę urodzenia, miejscowość lub nazwę klubu.
2. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane  do godz. 11.00 w  biurze biegów
( tylko w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących ).
3.  Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla  celów
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również wykorzystania  danych
teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem  w sprawach dotyczących biegu oraz
wykorzstania jego wizerunku widniejącego na  otografiach.

III. Wpisowe

1 . Opłata startowa ( wpisowe )
–   w wysokości 25 zł do 21 kwietnia 2016r.
–   w wysokości 30  zł w dniu biegu
2.  Wnoszenie opłaty startowej w systemie Datasport bezpośrednio po rejestracji.
–  W treści:  Imię i nazwisko zawodnika, miejscowość, z dopiskiem opłata za bieg
3.  Opłata za udział nie ulega zwrotowi.
4.  W ramach opłaty zawodnik otrzyma :  pamiątkowy medal, numer startowy, posiłek, ciepłe
i zimne napoje.
5.   Numery startowe wydawane będą  po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty
w dniu biegu.

IV. Klasyfikacja

1.  Klasyfikacja generalna
2.  Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn

K I  –   (1999-1997)                               M I –   (1999-1997)
K II –  (1996 -1987)                               M II –  (1996-1987)
K III-  (1986 – 1977)                            M III-  ( 1986 – 1977)
K IV-  (1976 – 1967)                             M IV- (1976 -1967)
K V –   (1966 – 1957)                            M V –  (1966 – 1957)
K VI –  (1956 – 1947)                             M VI- (1956- 1947)
K VII-  (1946 i starsze roczniki)        M VII-  (1946 i starsze roczniki)

V. Nagrody.

1.  W klasyfikacji generalnej

Kobiety i mężczyźni

I miejsce – 500 zł , puchar,  nagroda rzeczowa
II miejsce – 400 zł, puchar, nagroda rzeczowa
III miejsce – 300 zł, puchar, nagroda rzeczowa
IV miejsce – nagroda rzeczowa
V miejsce – nagroda rzeczowa
VI miejsce – nagroda rzeczowa

2.  W  kategoriach wiekowych  I do III miejsca – dyplomy,  nagrody  rzeczowe
3.  Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

VI.  Pomiar czasu

Uczestnicy, którzy ukończą bieg zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu  wykonanego przez zewnętrzną firmę Datasport.

VII. Postanowienia końcowe.

1.  Opiekę medyczną zapewnia organizator.
2.  Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne  i zostaną przeprowadzone  zgodnie
z przepisami.
3.  Zawodnicy nie posiadający na mecie zgłoszenia startowego nie będą klasyfikowani.
4.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
5.  Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Informacje  w sprawie noclegów na stronie
http://www.cekow.pl (zakładka – baza noclegowa).
6.  Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza
i  organizator.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY – PUCHAR POWIATU KALISKIEGO

I.  Klasyfikacja

1.   Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych i gimnazjów – startują  reprezentacje
Gmin Powiatu Kaliskiego.
2.   Klasyfikacja indywidualna – prawo startu mają dzieci i młodzież  z całego  kraju.

II. Dystanse

Dziewczęta i chłopcy

Rocznik                   Dystans

2009 i powyżej  –       100 m
2008                    –       150 m
2007                    –       300 m
2006                    –       300 m
2005                    –       300 m
2004                    –       1000 m
2003                    –       1000 m
2002                    –       1000 m
2001                    –       1500 m                                                                                                                                                                 2000                    –       1500 m

Dzieci  od wieku przedszkolnego do  rocznika 2005  biegną trasą nr 2 o nawierzchni  gruntowej.

III. Nagrody.

1.  Klasyfikacja drużynowa – dyplomy, puchary
2.  Klasyfikacja indywidualna – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

IV.    Zgłoszenia

1.      Zgłoszenia drużyn ( Puchar Powiatu Kaliskiego – bieg dzieci i młodzieży) przyjmowane będą
do 21  kwietnia 2016 r. drogą elektroniczną :  e-mail:  kultura.cekow@poczta.pl  lub  fax. (62) 76 31 151,
2.    Indywidualne zgłoszenia można dokonywać w ostatecznym terminie do godz. 9. 30 w dniu zawodów.

V.    Warunki uczestnictwa

1.  Za posiadanie aktualnych badań lekarskich odpowiedzialni są opiekunowie grup oraz rodzice.
2.  Zawodnicy nie posiadający na mecie zgłoszenia startowego nie będą klasyfikowani.
3.  Każdy zawodnik powinien w razie potrzeby okazać organizatorom dowód osobisty lub legitymację szkolną.

VI. Postanowienia końcowe

1.  Opiekę medyczną zapewnia organizator.
2.  Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne  i zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami.
3.  Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza i organizator.
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatora.

ZAPISY  DZIECI I MŁODZIEŻY – REPREZENTACJE GMIN POWIATU KALISKIEGO

e-mail: kultura.cekow@poczta.pl , fax: 62 76 31 151

ZAPISY BIEG GŁÓWNY im. ADAMA MARIANA WALCZAKA – 5 km

www.online.datasport.pl/zapisy/

SPONSORZY
XXVI BIEGÓW  ULICZNYCH  „WIOSNA CEKOWSKA 2016”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTA
WIELKOPOLSKIEGO  w  POZNANIU
WIELKOPOLSKIE   ZRZESZENIE  LZS

———————————————————————————-

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
ZUOK „ORLI STAW”,   Orli Staw 2, 62-834 Ceków
———————————————————————————–

USŁUGI TARTACZNE  – HANDEL DRZEWEM
Sławomir Jakubowski ,  Celestyny 16, 62-709 Malanów
———————————————————————————–

„DANPEX” – Ryszard Krzywda
Kamień 34, 62-834 Ceków
———————————————————————————-

Firma Inwestprojekt – Wojciech Kinastowski
Al. Wolności 17, 62-800 Kalisz

———————————————————————————-
Firma Handlowo – Usługowa
Arleta Pleśnierowicz, Nowa Plewnia 3a, 62-834 Ceków
———————————————————————————–

REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w MALANOWIE
ul. Turecka 10, 62-709 Malanów,
Oddział w Cekowie, Ceków 15, 62-834 Ceków                                        ———————————————————————————-

F.H.U „DARGO ” –  Dariusz Kuś
Morawin 2 , 62-834 Ceków

————————————————————————————

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych
Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków
————————————————————————————

Zakład Projektowo – Usługowy
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
Jarosław Grzelak , ul.  Łódzka 210, 62-800 Kalisz
————————————————————————————-

Projekty – inspektor nadzoru  Wiktor Piętka
Rajsko 2 , 62-860 Opatówek
———————————————————————————-

Usługi geodezyjne – Stanisław Wojciechowski
ul. Radwana 10 , 62-800 Kalisz
———————————————————————————–

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  w Cekowie -Kolonii