Komunikaty

„WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiotowe szkolenie odbędzie się 05 lutego 2019 r. na Sali OSP w Koźminku przy ul. T. Kościuszki 13, 62-840 Koźminek .

 

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 

 1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus.
  Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.

 1. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 1. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników
  oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.

 1. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 1. Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.
 1. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych.
  Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.

 1. Bezpieczna żywność priorytetem PIORIN.

 

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji
do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami
w/w instytucji.