Fundusze Unijne

WRPO działanie 3.2.4 Termomodernizacja

Dnia 9 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim w partnerstwie z gminami Ceków-Kolonia, Blizanów, Koźminek, Brzeziny, Opatówek, Szczytniki, Żelazków, Lisków, Gołuchów na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach WRPO 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. W ramach podpisanej umowy Gmina Ceków-Kolonia otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację:

Szkoły Podstawowej w Morawinie – wartość projektu 789 633,05 zł, koszty kwalifikowane 704 510,62 zł, dofinansowanie 598 834,02

Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii – wartość projektu 689 650,51 zł, koszty kwalifikowane  623 237,18 zł, dofinansowanie 529 751,61 zł

Termin realizacji inwestycji dla SP w Morawinie od 2017-07-31 do 2017-11-30, dla PP w Cekowie-Kolonii od 2018-01-01 do 2018-08-31.

Wartość projektu dla Powiatu Kaliskiego wraz ze wszystkimi partnerami:

Całkowita wartość projektu: 14 569 714, 32 zł

w tym wydatki kwalifikowane: 12 974 173,75 zł

Całkowite dofinansowanie dla projektu: 11 028 047,68 zł

Okres realizacji projektu: 15.07.2017 – 28.12.2018 r.

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.