Sport

Wniosek o dofinansowanie Klubu Sportowego Kamień

Ceków-Kolonia, dn. 01.07.2019 r.

 

Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii przedstawia do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego „Kamień” na realizację zadania publicznego pn. „Udział Klubu Sportowego „Kamień” w Kamieniu w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – Klasa B jesień 2019  seniorzy oraz Trampkarze C2 – r. 2006 i młodsi

 

Wszystkie uwagi dotyczące powyższej ofert prosimy składać do Urzędu Gminy  w Cekowie-Kolonii w terminie 7 dni od podania jej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu,  BIP oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

informacja

wniosek