Bez kategorii

Wizyta samorządowców z Ukrainy

W dniu 16.11.2018 r. na terenie Gminy Ceków-Kolonia gościła 16 osobowa grupa ukraińskich samorzadowców z gmin obwodów zaporskiego, czerniowieckiego, chmielnickiego i czerkawsikego  uczestnicząca w wizycie studyjnej w ramach projektu „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem”.

Celem wizyty było poznanie doświadczeń polskiej reformy samorządowej                           w kontekście reform trwających  obecnie na Ukrainie. Goście z Ukrainy spotkali się                             z samorządowcami oraz przedstawicielami instytucji samorządowych i lokalnych organizacji. Poznali ogólne zasady zarządzania oświatą przez gminę oraz inwestycje.  Zwiedzili Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii, Szkołę Podstawową oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych „Orli Staw”.

Projekt był współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko- Amerykanskiej Fundacji Wolności.  Projekt realizowała  „Fundacja Edukacja dla Demokracji”.