Inwestycje

Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku – zagospodarowanie terenu przy scenie plenerowej w miejscowości Ceków-Kolonia

Gmina Ceków-Kolonia zakończyła realizację projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku – zagospodarowanie terenu przy scenie plenerowej w miejscowości Ceków-Kolonia”. Całkowita wartość projektu wyniosła 32 810,55 zł, w tym: 19 290,00 zł dotacji, 9 955,55  zł środki własne gminy i 3 565,00 zł wkład własny mieszkańców. W wyniku realizacji zadania wykonano plac przy scenie plenerowej i chodniki (nawierzchnia z kostki betonowej) – roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryt, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, nawierzchnia z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm w ilości 175 m2, obrzeża na ławach betonowych w ilości 90,5 m, wyposażono plac w kosze naśmieci – 2 szt. oraz ławki bez oparcia w ilości 7 szt. W ramach wkładu własnego mieszkańcy sołectwa rozplantowali humus, wykonali trawniki siewem przy uprawie ręcznej z wałowaniem, dokonali nasadzeń tui oraz zakupili nasiona trawy w ilości 3 kg oraz iglaków w ilości 50 szt.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”