Bez kategorii

Spotkanie samorządowców – Ceków – 22 stycznia 2019

W dniu 22 stycznia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Cekowie-Kolonii odbyło się spotkanie robocze samorządowców wchodzących w skład Związku Komunalnego Orli Staw. Tematem przewodnim spotkania było wypracowanie wspólnego planu działań związanego z planowaną modernizacją ZUOK Orli Staw w Prażuchach Nowych.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Wójta Gminy Ceków-Kolonia Mariusza Chojnackiego. W dyskusji brała udział również Pani Mariola Górniak Dyrektor Departamentu Śrdowiska UMWW.