Fundusze Unijne

Rozpoczynamy największą inwestycję w historii naszej gminy!

kkk

W dniu 5 października 2016r  zostało przesłane ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na dostawę realizowaną w ramach projektu pod nazwą: „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”.

Zamówienie realizowane jest w partnerstwie sześciu gmin, gdzie gmina Ceków-Kolonia jest liderem  współfinansowane  ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 4:  Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,  Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Wartość zamówienia:  4 320 000,00 zł netto,  5 313 600,00 zł brutto z czego dofinansowanie pokrywa 70,64% czyli 3 814 020 zł.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 15 listopada 2016r.

Zakończenie procedury przetargowej i podpisanie umowy zaplanowano na koniec  grudnia 2016. Dostawa samochodów ma zostać zrealizowana do 31 marca 2017r.

Całość zadania obejmuje  dostawę 6 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wodno-pianowych wyposażonych między innymi  w:

  • napęd 4×4,
  • zbiornik wody o pojemności 2500 cm3- 4500 cm3,
  • działko DWP,
  • radiostacje przewoźną i radiotelefony nasobne z ładowarkami,
  • kabinę 6 osobową,
  • wyciągarka,
  • silnik wysokoprężny spełniający wymogi Euro 6.

dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP.

Dostawa samochodów nastąpi dla następujących  jednostek OSP należących do Gmin oraz Gminy i Miasta z pięciu powiatów:

1)   OSP Ceków – Gmina Ceków-Kolonia,  powiat kaliski;

2)   OSP Szczytniki –Gmina Szczytniki, powiat  kaliski

3)   OSP Rychtal – Gmina Rychtal, powiat kępiński;

  • OSP Grzymiszew – Gmina i Miasto Tuliszków, powiat turecki;

5)  OSP Golina – Gmina Golina, powiat koniński;

6)  OSP Czajków –Gmina Czajków, powiat ostrzeszowski;

 

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IMG_2279 IMG_2281 IMG_2283