Inwestycje

„Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Przedzeniu”

 

 

Gmina Ceków-Kolonia zakończyła realizację projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Przedzeniu”. Całkowita wartość projektu wyniosła 64 133,60 zł, w tym: 24 000,00 zł z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 35 433,60   zł środki własne gminy i 4 700,00 zł wkład własny mieszkańców. W wyniku realizacji zadania wykonano remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w zakresie:

 

 roboty odtworzeniowe – budowlane (pomieszczenie kuchenne, sanitariaty) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków cementowo- wapiennych, posadzki wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, licowanie ścian płytkami, posadzki z płytek, gładź gipsowa na ścianach, ułożenie nadproży prefabrykowanych, ścianki z płyt kartonowo – gipsowych, gruntowanie, malowanie, ścianki systemowe płycinowe z drzwiami;

– roboty odtworzeniowe sanitarne (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna) – roboty wod-kan, montaż armatury sanitarnej;

– roboty elektryczne – montaż opraw oświetleniowych, wymiana przełączników, gniazd, przewodów, dostawa i montaż grzejników konwektorowych.

W ramach wkładu własnego mieszkańcy sołectwa zdemontowali kraty okienne i drzwiowe, wykuli ościeżnice, okna, podokienniki betonowe, skuli odparzone tynki, zeskrobali starą farbę, rozebrali istniejące posadzki betonowe, ścianki działowe z cegieł, skuli płytki, wybrali ziemię, zdemontowali istniejącą armaturę sanitarną, wykonali wykopy pod rozprowadzenie kanalizacji wewnętrznej, usunęli gruz i użyczyli środka transportu do jego wywozu, ze środków mieszkańców zakupiono cegłę do zamurowania otworu drzwiowego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”