KulturaNauka i Edukacja

Relacja z obchodów Święta Niepodległości

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE CEKÓW-KOLONIA

W dniu 11 listopada 2017 r. w Cekowie odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Pan Mariusz Chojnacki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Majewski, kombatanci z Koła Kombatantów RP i BWP w Cekowie, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych, dyrektorzy szkół, dzieci młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kaplicy pw. św. Wojciecha w Cekowie. Po mszy św. Wójt Gminy Pan Mariusz Chojnacki wygłosił okolicznościowy referat nawiązujący do 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Następnie zgromadzeni udali się przed budynek Urzędu Gminy, gdzie pod tablicą pamięci złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Kolejnym punktem obchodów było spotkanie z kombatantami z Koła Kombatantów RP i BWP w Cekowie. Dużą atrakcją cieszył się Piknik Militarny przygotowany przez Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona z Kalisza. Podczas pikniku zobaczyć można było sprzęt wojskowy i jego wyposażenie – pojazdy ciężkie i gąsienicowe, armatę itp., wziąć udział w konkursach, ogrzać się przy ognisku oraz zjeść wojskową grochówkę.