Komunikaty

Program „Czyste powietrze”

Od dnia 21 stycznia 2019 roku został wznowiony program „Czyste Powietrze”. Wnioski są przyjmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Pomoc przy składaniu wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia, tel. 62 76 31 489