Komunikaty

PROGRAM Bezpieczna Kobieta w dniach 25.02 – 29.03.2019 Weź udział!

PROGRAM   Bezpieczna Kobieta  w dniach 25.02 – 29.03.2019

                       

                                             Organizator szkolenia:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydział Nauk Społecznych

i Humanistycznych  w Kaliszu,

Komenda Miejska Policji w Kaliszu,

Koło Naukowe Komandos przy WNSiH,

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

 

 

                                             Patronat Honorowy:

 

Rektor  PWSZ w Kaliszu  dr  hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie  Pan Czesław Tuła.

 

 

             Założenia  organizacyjno  – programowe

 

         1.Cele szkolenia to:

 

1kształtowanie podstawowych umiejętności i  zachowań  z zakresu samoobrony,

2/  poprawa kondycji fizycznej i sprawności psychomotorycznej,

3/  udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,

4/  zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej,

5/  zapoznanie z prawnymi i psychologicznymi aspektami samoobrony kobiet,

6/  zapoznanie z zasadami w ruchu drogowym.

 

  1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie adresowane jest do grupy kobiet czynnych zawodowo, odczuwających potrzebę dokonania zmian w swoim stylu życia.

W szkoleniu uczestniczą kobiety, które mogą czuć  się zagrożone fizycznie, kobiety chcące podnieść swoją sprawność fizyczną  oraz  kobiety   pracujące w sytuacjach   stresowych.

Udział w warsztatach jest dobrowolny, bezpłatny dla osób zainteresowanych.

 

  1. Metodyka

 

Program realizowany będzie  następującymi metodami:

 

  • wykłady,
  • warsztaty

3) ćwiczenia praktyczne:

– ćwiczenia umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia fizycznego,

– ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i wzmacniające wszystkie  grupy mięśni,

– ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony

/zagrożenie na ulicy, zagrożenie w pomieszczeniach z wykorzystaniem różnych

dostępnych przedmiotów do obrony własnej  /.

 

  1. Ramowy program warsztatów

Lp.
Zagadnienia
Wykład
Ćwiczenia
Warsztaty
Liczba godzin
1.
Samoobrona

8

2.
Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

3.
Aspekty prawne
2

4.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

4

5.
Zajęcia z psychologiem

2

6.
Profilaktyka społeczna
4

7.
Fitness

2

Razem
10
12
2
24

 Miejsce: PWSZ Kalisz. Sala sportowa ul. Nowy Świat 4a,

Termin: 25.02 – 29.03.2019 roku ,

Czas: 2 x 45 min.

Liczba uczestników:  50 – 150 kobiet,

Ubiór : dowolny strój sportowy.

 

Kierownik szkolenia:

ppłk mgr Mirosław Kuświk.

 

Zajęcia z samoobrony:

      ppłk mgr Mirosław Kuświk.

 

Zajęcia pomocy przedmedycznej:

lekarz  Piotr Lisowski

 

Zajęcia prawne:

mjr mgr Marek Kruszka

 

Zajęcia z psychologiem:

dr Robert Poklek

 

 Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

nadkom. Przemysław Czarnecki

 

  Profilaktyka społeczna:

podkom. Monika Rataj

 

Szkolenie kończy wydaniem stosownych dyplomów  dla wszystkich   uczestniczek programu Bezpieczna Kobieta.

Uwagi

  1. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
  2. Posiada aktualne i ważne badania lekarskie.

 

 

      Program autorski, opracował:   ppłk mgr Mirosław Kuświk

2.Bezpieczna kobieta -program ogólny 19

3.Grafik zajęć2019

karta zgłoszenia