InwestycjeKomunikaty

Otwarcie drogi Gostynie-Szadykierz-Ceków

W dniu 14 listopada odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Gostynie – Szadykierz – Ceków. Projekt przebudowy drogi na kwotę 1 736 869,20 zł. zrealizowany został we współpracy Gminy Ceków – Kolonia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Podczas otwarcia Wójtowi Gminy Ceków – Kolonia Mariuszowi Chojnackiemu towarzyszyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.