Bez kategorii

Oferta Realizacji Zadania Publicznego – KS „Kamień”

Ceków-Kolonia, 08.02.2018r.

Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii przedstawia do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego Kamień na realizację zadania publicznego pn. „Udział Klubu Sportowego „Kamień” w Kamieniu w rozgrywkach Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej klasy B – wiosna 2018”.

Wszelkie uwagi dotyczące powyższej oferty prosimy składać do Urzędu Gminy w terminie 7 dni od podania jej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                      Mariusz Chojnacki

Oferta KS „Kamień”