Komunikaty

Odpady Komunalne – informacja

W związku z licznymi niepoprawnymi wpłatami za odpady komunalne Wójt Gminy informuje, że w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości typu: zaległości, kwota do zapłaty, numer konta itd. można zadzwonić do pracownika ds. gospodarki odpadami pod nr tel 62 7631012.