Inwestycje

Oddanie do użytku dróg gminnych

Na terenie gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku zaplanowane do przebudowy w roku 2017 drogi gminne.

Dnia 06.06.2017r oddano do użytkowania drogę w miejscowości: Kosmów Kolonia –  droga oznaczona jako działka Nr 272/1 o długości – 360 mb

Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano

drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości c- 4,00 mb wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej,

oraz odtworzono rowy wraz z przepustami. Przebudowa została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz środków Wielkopolskiego Urzędu

Marszałkowskiego przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów

rolnych /dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.