Inwestycje

Nowe drogi

Na terenie Gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku zaplanowane do przebudowy w roku 2017 nowe drogi.

Dnia 6 czerwca 2017r oddano do użytku drogi gminne w miejscowościach:

 

1/ Przedzeń – droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o długości – 680 mb.

Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej

o szerokości pasa jezdni 4,00 mb wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej, oraz odtworzono rowy wraz z przepustami.

Przebudowa tej drogi została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz środków  Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych / dofinansowanie budowy dróg

dojazdowych do gruntów rolnych.

 

2/ Kosmów-Kolonia – droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 272/1 o długości 360 mb.

Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano drogę o nawierzchni

asfaltowej o szerokości 4,00 mb pasa jezdni wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej, oraz odtworzono rowy wraz z przepustami.

Przebudowa tej drogi została zrealizowana ze środków własnych gminy.