Komunikaty

Kurenda – odpady komunalne

 

KURENDA

Wójt Gminy Ceków-Kolonia przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał należy uiszczać  do 30 czerwca 2019 r.

Wpłaty należy dokonać na wskazane indywidualne konto bankowe z dopiskiem:

„OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE”