Komunikaty

KURENDA – folie rolnicze

KURENDA

W związku z planowanym pozyskaniem środków na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Wójt Gminy Ceków-Kolonia zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów (w tonach) tj: -foli rolniczej,

-siatki i sznurków do owijania balotów,

-opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać do Gminy Ceków-Kolonia w terminie do dnia 20 października 2019r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut, Urzędu Gminy Ceków-Kolonia www.cekow.pl lub w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój nr 1.

Ilość środków ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Warunkiem dofinansowania będzie otrzymanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wniosek odpady