Komunikaty

Kurenda – azbest

KURENDA

 

 

         Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje mieszkańców o uruchomieniu przez Starostę Kaliskiego na rok 2019 środków finansowych na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych  na terenie gmin powiatu kaliskiego w wysokości 100% wartości brutto usług.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem gminy Ceków-Kolonia w terminie       od dnia 18 marca 2019r. do dnia 5 kwietnia 2019r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy Ceków-Kolonia www.cekow.pl lub w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój nr 1.

Ilość środków ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

Więcej informacji:

https://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/20595893

Wniosek:

Wniosek azbest 2019