Komunikaty

Kurenda azbest + wzór wniosku

Ceków-Kolonia, dn.31 stycznia 2018r.

 

KURENDA

 

 

         Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje mieszkańców o uruchomieniu przez Starostę Kaliskiego na rok 2018 środków finansowych na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych  na terenie gmin powiatu kaliskiego w wysokości 100% wartości brutto usług.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem gminy Ceków-Kolonia w terminie od dnia 19 lutego 2018r. do dnia 9 marca 2018r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy Ceków-Kolonia www.cekow.pl lub w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój nr 1.

Ilość środków ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Uchwała 2018

Wniosek 2018