Komunikaty

Kurenda

KURENDA

 

W celu przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędnym jest uzyskanie z terenu gmin województwa wielkopolskiego informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2019 roku.

W związku z tym uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia o  przekazanie  powyższych informacji do  Urzędu Gminy Ceków-Kolonia pokój nr 1   w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Informuję ponadto, iż producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy są zobowiązani do zawarcia umowy kontraktacji lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. , składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.