Komunikaty

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

Konkurs Mikrodotacji organizowany jest w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, gdzie Centrum PISOP pełni rolę Operatora.

.

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara skierowany jest na wsparcie:

  • młodych organizacji pozarządowych, tzn. zarejestrowanych najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.
  • nieformalnych grupy mieszkańców, złożonych z minimum 3 osób, planujących działania na rzecz społeczności lokalnej
  • grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków.

Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości oraz sfinansowanie opracowania planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu

Każdy projekt musi przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany jest 10% wkład własny (dopuszczalny jest wkład własny osobowy lub/i finansowy).

Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciei.nowicki@pisop.orw.pl.

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka