Komunikaty

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii, Szkoły Podstawowej w Kosmowie, Szkoły Podstawowej w Morawinie, Szkoły Podstawowej w Kamieniu

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko Dyrektora:

Publicznego  Przedszkola  w Cekowie-Kolonii,

Szkoły  Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii,

Szkoły Podstawowej w Kosmowie,  Szkoły  Podstawowej  w  Morawinie,

Szkoły Podstawowej  w Kamieniu

     

 

Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, że w wyniku przeprowadzonych konkursów na stanowiska wybrano następujące osoby:

1) Pani  Bożena  Tułacz  – na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola  w  Cekowie-Kolonii

2) Pani Małgorzata Muchlewicz – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii

3)Pani Marlena Siwiec – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie,

4) Pani Magdalena Zgirska – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w  Morawinie,

5) Pani Wioletta Bartosik – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w  Kamieniu.