Kultura

Inauguracja Roku Kulturalnego

12 października 2018 r. w sali OSP Kamień odbyła się Gminna Inauguracja Roku Kulturalnego, podczas której wręczono dyplomy uznania oraz podziękowania za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury w Gminie Ceków-Kolonia oraz za współprace przy organizacji imprez.

Dyplomy uznania otrzymały :

Pani Halina Grzegorek, społecznik, kierownik i członek Zespołu Śpiewaczego „Cekowianki” oraz członek Zespołu Tanecznego „Cekowidz”.

Pani Katarzyna Koniak, radna i sołtys wsi Nowa Plewnia. społecznik, członek Zespołu Tanecznego „Cekowidz”, Zespołu Śpiewaczego „Cekowianki” oraz Stowarzyszenia Cekowska Inicjatywa Społeczna.

Pani Halina Mosiniak, radna Gminy Ceków-Kolonia, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Cekowie oraz przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet.

Pani Halina Szczecińska, społecznik, sołtys wsi Ceków, członek Zespołu Śpiewaczego „Cekowianki”, Stowarzyszenia Cekowska Inicjatywa Społeczna i Zespołu Tanecznego „Cekowidz”.

Podziękowania za działalność artystyczną :

Mariola Kubiak, wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej w Morawinie, prowadziła zajęcia ze Szkolnym Zespołem Tanecznym. W chwili obecnej opiekun – instruktor Dziecięcego Zespołu Tanecznego specjalizującego się w tańcu ludowym.

Henryk Siuda, ma za sobą ponad 60 lat pracy artystycznej, znany muzyk i pedagog. Multiinstrumentalista i dyrygent, do dzisiaj kapelmistrz dwóch orkiestr dętych – OSP Dobrzec i OSP Kamień.

Podziękowania za działalność artystyczną w kategorii zespoły:

Zespół Taneczny „Cekowidz” działa od bieżącego roku przy Stowarzyszeniu CIS- Cekowska Inicjatywa Społeczna. Specjalizuje się w tańcach ludowych i narodowych .

Zespół Śpiewaczy „Cekowianki” działa od 2002 r., Kontynuuje pokoleniowy przekaz regionalnych pieśni, kultywuje dawne formy obrzędowe np. „Dożynki”, „Pyrczok”, „Niedźwiedzie”. Swój repertuar opiera na opracowaniach Jarosława Lisakowskiego „Pieśni Kaliskie” i na pokoleniowym przekazie piosenek najbliższego środowiska. W repertuarze Zespołu są regionalne pieśni kaliskie, biesiadne i monologi. „Cekowianki” uprzyjemniają gminne i powiatowe uroczystości, biorą udział w przeglądach folklorystycznych, występują również w innych regionach Polski.

Orkiestra Dęta OSP Kamień rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1921 r. W latach 90-tych, dyrygenturę objął Henryk Siuda i jako kapelmistrz przewodniczy jej do dziś. Podczas przeglądów orkiestra wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca. Za osiągnięcia i zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej, orkiestra została dwukrotnie uhonorowana dyplomami przez Ministra Kultury i Sztuki. W br. uczestniczyła w 10-leciu współpracy partnerskiej w Gminie Amtsberg (Niemcy)

Dziecięcy Zespół Taneczny specjalizuje się w tańcach ludowych. Członkami Zespołu są dzieci ze Szkoły Podstawowej z Morawina, w wieku 7-11 lat. Zespół działa pod kierunkiem Pani Marioli Kubiak.

Szkolny Chór „Synkopa” powstał we wrześniu 2001r. Założycielem była pani Agnieszka Tułacz. Obecnie chór prowadzi p. Natalia Góralczyk. Chór jest zespołem dwugłosowym, działającym w Szkole Podstawowej w Cekowie – Kolonii. Repertuar chóru stanowią utwory a cappella, z podkładem muzycznym. Efektem pracy chóru są liczne sukcesy w  konkursach i przeglądach muzycznych, udział w akademiach szkolnych, uroczystościach gminnych oraz powiatowych.

Podziękowania dla KGW za działalność oraz współpracę w dziedzinie organizacji imprez:

W Gminie Ceków-Kolonia działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich ( Ceków, Kosmów, Kamień, Przespolew, Morawin, Przedzeń, Podzborów, Plewnia, Nowa Plewnia, Szadek, Stare Prażuchy). Liczą one 150 członkiń. Koła zajmują się przede wszystkim działalnością społeczną, kultywowaniem tradycji kulinarnych oraz prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie gminy.

Biorą udział w wystawach i imprezach promujących regionalną kuchnię, zajmują się organizacją wielu imprez kulturalnych m.in. Dożynek Gminnych, Gminno-Parafialnych, „Pyrczoka”, Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, Spotkań Bożonarodzeniowych itp. Reprezentują gminę na różnych spotkaniach, konkursach i imprezach kulturalnych.

Podziękowania dla przedstawicieli OSP za współpracę w dziedzinie organizacji imprez:

Krystian Pietrzak – Prezes OSP Ceków

Jerzy Stawicki – Prezes OSP Przespolew

Paweł Kantorski – Prezes OSP Morawin

Jacek Maślak – Przedstawiciel Zarządu OSP Kamień

Podziękowanie za współpracę i przygotowanie inscenizacji historycznych:

Karol Matczak – współpracuje od wielu lat z Gminą Ceków-Kolonia, znany rekonstruktor, znawca tradycji historycznych regionu, członek grupy rekonstrukcji historycznych 155 Pułku Piechoty