Fundusze UnijneInwestycje

Gospodarka wodno-ściekowa PROW

Gmina Ceków-Kolonia znalazła się na 13 miejscu na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 2 do 16 listopada 2016 r.  Jest to najwyższa pozycja wśród jednostek składających wniosek w powiecie kaliskim! Gmina otrzymała łącznie 19,5 pkt (tyle samo punktów otrzymały Gminy z pozycji 8-14). Łączna liczba złożonych wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wyniosła 157. Wnioskowana kwota pomocy przez Gminę Ceków-Kolonia wynosi 1 999 950 zł i jest to najwyższa wnioskowana kwota wśród jednostek, które znalazły się na liście o dofinansowanie.

 

http://www.prow.umww.pl/attachments/article/966/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Uchwa%C5%82y%20nr%203600%20z%209%20maja%202017r..pdf