Nauka i Edukacja

DORADZTWO ZAWODOWE I KOMPETENCJE KLUCZOWE W LEŚNEJ GŁUSZY

DORADZTWO ZAWODOWE I KOMPETENCJE KLUCZOWE W LEŚNEJ GŁUSZY

Uczniowie klasy III gimnazjum i VIII naszej szkoły w dniach 10-12 grudnia 2018 roku brali udział w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego z EFS.
Pomysłem uczniów było kształcenie umiejętności kluczowych podczas zajęć warsztatowych dla młodzieży „Szkoła porozumienia – rozwijanie kompetencji psychospołecznych uczniów” i realizacja zadań z doradztwa zawodowego dla tegorocznych absolwentów.
Uczniowie rozwijali umiejętność wyrażania siebie poprzez aktywność werbalną i niewerbalną, komunikowania się i prezentowania swojego stanowiska. Nabywali umiejętność prowadzenia dialogu i konwersacji w sytuacjach konfliktowych. Kształtowali sztukę i autoprezentacji.

Skorzystali z zajęć dot:
1. „Zasady komunikacji interpersonalnej” – 2 godz. zajęć
2. „Aktywne słuchanie” – 1 godz. zajęć
3. „Uczucia i emocje” – 1 godz. zajęć
4. „Nawiązywanie relacji uwzględniających emocje i różne typy zachowań ” – 1 godz. zajęć
5. „Sposoby rozwiązywania problemów” – 1 godz. zajęć
6. „Rozwijanie poczucia własnej wartości” – 1 godz. zajęć
7. „Umiejętność autoprezentacji w kontekście przyszłego odnalezienia się na rynku pracy” – 2 godz.

To jedna z części trzydniowej wyprawy do schowanego wśród lasów ośrodka „Pascha” w Przedborowie.

Uczniowie rozpoczęli eskapadę od wizyty w nowej ponadgimnazjalnej placówce oświatowej tj. w ZST w Kaliszu, rzeczywiście nowej, bo wnętrza robiły wrażenie, atmosfera też. Tam mogli pozyskać informację dot. edukacji w zawodach technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografik i technik obróbki drewna. Ten ostatni komponował z  dalszą ścieżką zdobywania wiedzy z doradztwa zawodowego, bo w samym Przedborowie gościli pracowników tamtejszego prężnie działającego Nadleśnictwa Przedborów. O swoim królestwie i historii miejscowości opowiedział  pięknie Józef Kulawinek leśniczy leśnictwa „Wanda”, Jerzy Noweta starszy specjalista ochrony lasów i łowiectwa podzielił się wiedzą dot. aspektów łowiectwa i działań ochronnych dla lasu. Szkółkarz Zbigniew Bodura przybliżył leśne „żłobki i przedszkola”. W nocnej wyprawie w las towarzyszyła Danuta Noweta znająca leśne ścieżki, pasjonatka 10 km spacerów leśnych/ codziennych/. Czyli może ktoś leśnikiem zostanie….?

Ponadto dzięki długoletniej współpracy z CAT z Leszna przybyły  dwie wolontariuszki Niemka Michel i Austriaczka Maja. I kompetencje językowe, które w szkole stoją na wysokim poziomie znowu dostały bonus, bo wszystkie zajęcia i zabawy prowadzone były w języku angielskim.

Uczniowie również poznali systemy edukacji, problemy edukacji globalnej, zabawy, tradycje świąteczne Niemiec i Austrii, tance narodowe. Wolontariuszki zachęciły też młodzież do korzystania z oferty FRSE w ramach programu” Wolontariat Europejski” dla młodzieży.

I najważniejsze: z uwagi na tereny leśne i nie zawsze dostęp do Internetu okazało się, że młodzież potrafi obejść się bez niego , co zaskoczyło opiekunów ale i ich samych.

Zatem klasy III i VIII spędziły bezpłatnie /jedyne 50 zł- transport+ noclegi wolontariuszy/czas na kształceniu wieloaspektowym urocze trzy dni w leśnej głuszy, miejmy nadzieję, że zaowocuje to w ich dalszej edukacji. A forma doradztwa zawodowego może mieć różne oblicza, tylko pomysł i chęci do realizacji. Funkcji opiekuna nad młodzieżą i organizatora podjęły się nauczycielki Anna Zaćminska i Beata Kulawinek, koordynowała działanie dyrektor Wioletta Bartosik