Inwestycje

Chodnik Beznatka-Kamień

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kośielec-Kalisz polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku od m. Kamień do m. Beznatka, odcinek od km 49+351,50 do km 50+914,00. 

Długość odcinaka: 1562,5 metrów
Koszt budowy: 1.352.385,76
Wykonawca:„DROMEX” Firma Handlowo-Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz Pośrednik 1A , 62-840 Koźminek
Wykonano w ramach budowy:
a) 3,308 m2 nawierzchni chodnikowej
b) poprawiono bezpieczeństwo użytkowników poprzez zamontowanie barier ochronnych i balustrad 888 metrów
c) wykonano oznakowanie pionowe i poziome