Inwestycje

Budujemy nowe drogi

Na terenie gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku zaplanowane do przebudowy w roku 2018 drogi gminne.

Dnia 14.1.2018r oddano do użytku drogi w miejscowości:

1/ Przespolew Pański – droga oznaczona jako działka nr 578 o długości – 170 mb

 

 

 

 

 

 

2/ Kosmów-Kolonia – droga oznaczona jako działka nr 29 o długości – 210 mb

 

 

 

 

 

 

3/ Kamień – droga oznaczona jako działka nr 69 o długości – 800 mb

 

 

 

 

 

 

4/ Plewnia Nowa – droga oznaczona jako działka nr 239/2 o długości – 430 mb

 

 

 

 

 

 

5/ Morawin – droga oznaczona jako działka nr 358/3 o długości – 200 mb

 

 

 

 

 

 

Przebudowa tych dróg polegała na tym, że z dotychczasowych nawierzchni gruntowych wybudowano drogi o nawierzchni tłuczniowej – o szerokości 4,30 mb wraz z poboczami

o nawierzchni z gruntu rodzimego.

Przebudowa tych dróg została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz środków

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na prace związane

z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

/ dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych/.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na terenie Gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku zaplanowaną do przebudowy w roku 2016 drogę.

Dnia 28 kwietnia 2016 r. oddano do użytku drogę gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę Nr 230 w miejscowości Kamień o długości 277 mb. Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości pasa 4 mb wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej.

Przebudowa tej drogi została zrealizowana ze środków budżetu gminy, oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

    IMG_0241     IMG_0245     IMG_0246IMG_0240

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na terenie Gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku kolejną, zaplanowaną do przebudowy w roku 2015 drogę.

Dnia 5 października 2015 r. oddano do użytku drogę Nr 4593P oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę Nr 45/2 w miejscowości Przedzeń o długości 740 mb. Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości pasa 4 mb wraz z poboczami o nawierzchni żwirowej.

Przebudowa tej drogi została zrealizowana ze środków budżetu gminy, Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na terenie gminy Ceków-Kolonia w roku 2015 zaplanowano do przebudowy 1,93 km dróg.

Przebudowa tych dróg polega na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej zostaną wybudowane drogi o nawierzchni asfaltowej.

Zaplanowano przebudowę dróg w 3-ech miejscowościach tj:

  • Szadek – droga oznaczona jako działka nr 19 o długości – 704 mb
  • Kosmów-Kolonia – droga oznaczona jako działka 273 o długości – 486 mb
  • Przedzeń – droga oznaczona jako działka Nr 46/2 o długości – 740 mb.

Do dnia 11 września 2015r zostały zakończone przebudowy dróg i przekazane do eksploatacji w miejscowościach:

Szadek – droga Nr 19 o długości 704 mb
Kosmów-Kolonia – droga nr 273 o długości 486 mb
Przebudowa tych dróg została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.