Inwestycje

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku o długości 1,4 km pomiędzy miejscowościami Prażuchy Nowe i Ceków-Kolonia oraz remont nawierzchni tej drogi na odcinku o długości 3,2 km od Prażuch do Cekowa-Kolonii w powiecie kaliskim.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków-Kolonia oraz remont nawierzchni na odcinku od m. Prażuchy do m. Ceków-Kolonia

 

Inwestycja polegała na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku
o długości 1,4 km pomiędzy miejscowościami Prażuchy Nowe i Ceków-Kolonia oraz remoncie nawierzchni tej drogi na odcinku o długości 3,2 km od Prażuch do Cekowa-Kolonii w powiecie kaliskim. Jej głównym celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rozdzielenie ruchu samochodowego i pieszego. Na wybudowanym chodniku został dopuszczony również ruch rowerowy.

 

Wartość całego zadania: 2,9 mln zł.

Wartość budowy chodnika: 1,5 mln zł.

Wartość remontu nawierzchni: 1,4 mln zł.

Termin rozpoczęcia robót: 3 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia robót: 3 listopada 2017 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

 

Podstawowy zakres robót objął m.in.:

  • budowę jednostronnego chodnika o długości 1,4 km, szerokości 2 metrów
    i nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • remont nawierzchni jezdni na odcinku o długości 3,2 km wraz z uzupełnieniem poboczy gruntowych,
  • remont nawierzchni istniejących zjazdów, zatok autobusowych i dojść do nich,
  • ustawienie barier ochronnych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.