Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

CEKÓW, CEKÓW KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ, BIELAWY, HUTA, JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, ORLI STAW, PRZESPOLEW KOŚCIELNY, PRZESPOLEW PAŃSKI, STARE PRAŻUCHY, ŚWIDLE

 

Wójt Gminy przypomina że w dniach:

09.04.2016r odbierane będą:

 • odpady wielkogabarytowe – (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.) max – 5 sztuk, po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadu przez właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62/ 760 39 01 lub email cekow@eko.kalisz.pl i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie do godz. 6.00 .

 W czasie opadów atmosferycznych gabaryty

m.in. wersalki, fotele, dywany, wykładziny itp. 

 należy zabezpieczyć folią.

 

Odpady wielkogabarytowe poza wskazanym terminem można dostarczyć nieodpłatnie na bazę EKO od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00.

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji (max do 100 kg) po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadu przez właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62/ 760 39 01 lub email cekow@eko.kalisz.pl i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie do godz. 6.00. Odpad musi być zgromadzony w kartonach lub workach.

– 23.04.2016r odbierane będą

Komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje               i tłuszcze, przenośne baterie akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opakowania po farbach i środkach ochrony roślin, opony od samochodów osobowych (8 sztuk) itp. odbierał będzie Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany będzie:

 • koło świetlicy w Kuźnicy w godz. 8.00-9.00,
 • OSP Ceków w godz. 9.30-10.30,
 • OSP Przespolew Pański w godz.8.00-9.00,
 • stary kościół Stare Prażuchy w godz. 9.30-10.30

BEZNATKA, BYSTREK, CIERPIATKA, KOREK, KAMIEŃ, KAMIEŃ-KOLONIA, KOSMÓW, KOSMÓW-KOLONIA, MAGDALENÓW, MALCÓWKA, MORAWIN, ORZEŁ, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

 

Wójt Gminy przypomina że w dniu 29.04.2016r (tj. piątek) odbierane będą:

 • komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, oleje i tłuszcze, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opakowania po farbach i środkach ochrony roślin, opony od samochodów osobowych (8 sztuk) itp. odpady odbierał będzie Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany:
 • OSP Kamień w godz. 8.00-9.00,
 • OSP Morawin w godz. 10.00-11.00,
 • obok sklepu w Szadku w godz. 11.30- 12.30,
 • OSP Kosmów w godz. 13.00-14.00
 • odpady wielkogabarytowe (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.) max – 5 sztuk, po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadu przez właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62/ 7671032, 62/ 7679921 lub email wom@puk.net.pl i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie do godz. 6.00

 W czasie opadów atmosferycznych gabaryty

m.in. wersalki, fotele, dywany, wykładziny itp. 

 należy zabezpieczyć folią.

 

Odpady wielkogabarytowe poza wskazanym terminem można dostarczyć nieodpłatnie na bazę PUK od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00.

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji (max do 100 kg – objętościowo max. do 480l) po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadu przez właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62/ 7671032, 62/ 7679921 lub email wom@puk.net.pl i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie do godz. 6.00 .Odpad musi być zgromadzony w kartonach lub workach.