Środki finansowe na usuwanie azbestu

Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii informuje mieszkańców, że Starosta Kaliski uruchomił na rok 2016 środki finansowe na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wysokości 100% wartości brutto usług.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem gminy Ceków-Kolonia w terminie od dnia 25 lutego 2016r. do dnia 18 marca 2016r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy Ceków-Kolonia www.cekow.pl lub w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój nr 1.

Ilość środków ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Pobierz wniosek