KURENDA

KURENDA

 

Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, że  pismem z dnia 10 marca 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając na uwadze napływające sygnały o szkodach w oziminach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, zwrócił się  do Wojewody Wielkopolskiego z prośba o podjęcie działań dotyczących oszacowania ewentualnych szkód.

Zarządzeniem Nr 90/16 z dnia 14 marca 2016 r.  Wojewoda Wielkopolski zaktualizował skład komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz, nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę i zwrócił się do Wójta Gminy Ceków-Kolonia o przesłanie wielkości oszacowanych szkód( tj. liczbie ha na których wystąpiły szkody oraz wysokości szkód w zł).

 

W związku z powyższym można składać do Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 15.04.2016r.

 

W dniu złożenia wniosku członek komisji przeprowadzi wizje w terenie i określi procent strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Po dniu 15 kwietnia 2016r. nie będą przyjmowane żadne dodatkowe zgłoszenia o stratach powstałych w uprawach.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.cekow.pl lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.